Sobota před 18. nedělí v mezidobí C – Mk 10, 17-22

17A když Ježíš vycházel na cestu, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život?“ 18Ježíš mu řekl: „Proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný: Bůh. 19Přikázání znáš: Abys nezabil, nezcizoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl; cti svého otce a matku.“ 20On mu řekl: „Učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí.“ 21Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu: „Jedno ti chybí: Jdi, prodej všechno, co máš, a dej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ 22On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: