Sobota před 18. nedělí v mezidobí B – Mt 16, 5-12

5Ježíšovi učedníci přišli na druhou stranu a zapomněli vzít chleby. 6Ježíš jim pověděl: „Dávejte si pozor a varujte se kvasu farizeů a saduceů!“ 7Oni se pak mezi sebou dohadovali a říkali: „To proto, že jsme nevzali chleby.“ 8Ježíš to poznal a řekl: „Proč se mezi sebou dohadujete, malověrní, že nemáte chleby? 9Ještě nerozumíte? Ani se nepamatujete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik nůší jste nasbírali? 10Ani na těch sedm chlebů pro čtyři tisíce, a kolik košů jste nasbírali? 11Jak to, že nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Varujte se kvasu farizeů a saduceů!“ 12Tehdy pochopili, že neřekl, aby se varovali chlebového kvasu, nýbrž učení farizeů a saduceů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: