Sobota před 16. nedělí v mezidobí C – L 8, 4-10

4Když se scházel veliký zástup a z jednotlivých měst k Ježíšovi přicházeli lidé, řekl jim v podobenství: 5„Vyšel rozsévač zasít své semeno. A jak rozséval, některé padlo podél cesty a bylo zašlapáno, a nebeští ptáci je sezobali. 6A jiné padlo na skálu, vyrostlo a uschlo, protože nemělo vláhu. 7A jiné padlo mezi trní; a trní vyrostlo spolu s ním a udusilo je. 8A jiné padlo do dobré země, vyrostlo a vydalo stonásobnou úrodu.“ To řekl a volal: „Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá!“ 9Jeho učedníci se ho tázali, co to podobenství znamená. 10On řekl: „Vám je dáno poznat tajemství Božího království, ostatním však v podobenstvích, aby ‚hledíce neviděli a slyšíce nechápali‘.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: