Sobota před 14. nedělí v mezidobí C – L 9, 1-6

Ježíš si 1svolal Dvanáct apoštolů a dal jim sílu a pravomoc nad všemi démony i k léčení nemocí. 2Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné. 3A řekl jim: „Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani nemějte dvě košile. 4A do kteréhokoli domu vejdete, tam zůstávejte a odtamtud vycházejte. 5Kde by vás nepřijali, při odchodu z toho města setřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ 6Vydali se na cestu a procházeli jednotlivé vesnice, hlásali evangelium a všude uzdravovali.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: