Sobota před 14. nedělí v mezidobí C – 2 Kr 4, 32-37

32Elíša vešel do domu a hle, chlapec byl mrtev, položen na jeho posteli. 33Když vešel, zavřel za oběma dveře a modlil se k Hospodinu. 34Pak vylezl na postel a lehl si na chlapce; položil svá ústa na jeho ústa, své oči na jeho oči, své dlaně na jeho dlaně. A jak se nad ním sklonil, chlapcovo tělo se zahřálo. 35Slezl, prošel se sem a tam po domě, vylezl nahoru, sklonil se nad ním a chlapec sedmkrát kýchl. Pak chlapec otevřel oči. 36Elíša zavolal Gecházího a řekl: Zavolej tu Šúnemanku. Zavolal ji, a když přišla k němu, řekl: Vezmi si svého syna. 37Když přišla, padla k jeho nohám, poklonila se k zemi, vzala svého syna a odešla.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: