Sobota před 14. nedělí v mezidobí A – Ž 45, 10-17

10Dcery královské jsou mezi tvými nejvzácnějšími, královna v ofírském zlatě zaujímá místo po tvé pravici. 11Poslyš, dcero, a pohleď, nakloň své ucho. Zapomeň na svůj lid a na dům svého otce! 12Král touží po tvé kráse, vždyť je to tvůj pán, skláněj se před ním! 13Týrská dcera přichází s darem; zámožní lidé si tě budou předcházet. 14Celá v nádheře je královská dcera uvnitř paláce, její plášť je protkávaný zlatem. 15V pestře tkaných šatech je uváděna ke králi; za ní k tobě přicházejí i panny, její družičky. 16Budou provázeny v radosti a jásotu, vstoupí do královského paláce. 17Místo otců budeš mít syny; ustanovíš je za knížata po celé zemi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: