Sobota před 13. nedělí v mezidobí A – Gn 26, 23-25

23Odtud vystoupil do Beer-šeby. 24Té noci se mu ukázal Hospodin a řekl: Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, protože já jsem s tebou a požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli svému otroku Abrahamovi. 25Izák tam vybudoval oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Postavil tam svůj stan a jeho otroci tam vykopali studnu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: