Sobota před 12. nedělí v mezidobí B – 1 Sa 18, 1-4

1Stalo se, že když David domluvil se Saulem, Jónatanova duše se spojila s duší Davidovou. Jónatan si ho zamiloval jako sebe sama. 2Saul ho v onen den přijal do služby a nedovolil mu vrátit se do domu jeho otce. 3Jónatan uzavřel s Davidem smlouvu, protože ho miloval jako sám sebe. 4Pak si Jónatan svlékl roucho, které měl na sobě, a dal ho Davidovi. Dal mu také své odění, svůj meč i luk a svůj pás.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: