Sobota před 1. nedělí v době postní C – Ž 91, 1-2.9-16

1Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího. 2Říkám o Hospodinu: Je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh, v něho doufám. 9Protože jsi Hospodina, mé útočiště, protože jsi Nejvyššího učinil svým příbytkem, 10nestane se ti nic zlého, rána se ke tvému stanu nepřiblíží, 11neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. 12Na rukou tě ponesou, aby tvá noha neklopýtla o kámen. 13Budeš šlapat po lvu i po zmiji, pošlapeš mladého lva i draka. 14Protože ke mně přilnul, vytrhnu ho; uvedu ho do bezpečí, protože zná mé jméno. 15Bude ke mně volat a  mu odpovím, budu s ním v soužení, vytrhnu ho a obdařím ho slávou. 16Nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: