Pondělí velikonoční B – Gn 1, 1-19

1 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. 2 Země byla (pustá a prázdná,) temnota byla nad hlubinou a (Duch Boží) se vznášel nad vodami.3 I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo.4 Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. 5 Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den.6 I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod.7 Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak.8 Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý.9 I řekl Bůh: Ať se vody pod nebesy shromáždí na jedno místo a ukáže se souš. A stalo se tak.10 Bůh nazval souš zemí a nahromaděné vody nazval moři. Bůh viděl, že to bylo dobré.11 I řekl Bůh: Ať země dá vyrašit trávě, zeleni vysévající semeno, ovocnému stromoví nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém je jeho semeno. A stalo se tak.12 Země vydala trávu, zeleň vysévající semeno podle svého druhu a stromoví nesoucí ovoce, ve kterém je jeho semeno podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré.13 A byl večer a bylo ráno, den třetí.14 I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let.15 A ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na zemi. A stalo se tak.16 Bůh udělal dvě veliká světla: Větší světlo, (aby vládlo ve dne,) a menší světlo, (aby vládlo v noci,) a hvězdy. 17 Bůh je dal na nebeskou klenbu, aby svítila na zemi,18 a aby (ovládala den a noc) a oddělovala světlo od tmy. Bůh viděl, že to bylo dobré.19 A byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: