Pondělí po Trojici C – Př 7, 1-4

1Můj synu, zachovávej mé řeči a mé příkazy chovej u sebe. 2Zachovávej mé příkazy a budeš žít, střež moje poučení jako zřítelnici svých očí. 3Přivaž si je na prsty, napiš je na tabulku svého srdce. 4Řekni moudrosti: „Jsi moje sestra,“ rozumnost nazvi svojí příbuznou.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: