Pondělí po Trojici B – Nu 9, 15-23

15V den, kdy byl příbytek postaven, přikryl příbytek, totiž stan svědectví, oblak a od večera až do rána býval nad příbytkem v podobě ohně. 16Tak tomu bývalo ustavičně: přikrýval ho oblak a v noci měl podobu ohně. 17Kdykoli se oblak ze stanu zvedl, synové Izraele vyrazili, a na místě, kde oblak spočíval, tam synové Izraele tábořili. 18Podle Hospodinova příkazu synové Izraele vyráželi a podle Hospodinova příkazu tábořili. Tábořili po všechny dny, kdy oblak spočíval nad příbytkem. 19Když se oblak nad příbytkem zdržoval mnoho dnů, synové Izraele konali Hospodinovu službu a neputovali. 20Stávalo se, že oblak byl nad příbytkem několik dní — tehdy podle Hospodinova příkazu tábořili a podle Hospodinova příkazu vyráželi. 21A stávalo se, že oblak byl od večera do rána a ráno se oblak zvedl, takže vyrazili. Ať to bylo ve dne či v noci, když se oblak zvedl, vyrazili. 22to bylo dva dny, měsíc či rok, když oblak spočíval nad příbytkem, synové Izraele tábořili a nevyrazili, a když se zvedl, vyrazili. 23Podle Hospodinova příkazu tábořili a podle Hospodinova příkazu vyráželi; zachovávali Hospodinův řád, podle Hospodinova příkazu prostřednictvím Mojžíše.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: