Pondělí po Trojici A – Jb 38,39 – 39,12

39Můžeš snad lovit potravu pro lvici a utišit hlad mladých lvů, 40až se v doupatech skrčí, budou čekat v úkrytu houští? 41Kdo připraví úlovek havranovi, až jeho mláďata budou křičet k Bohu o pomoc a budou bloudit bez potravy? 1Znáš snad čas porodu skalních kozorožců? Střežíš laň, když se svíjí v porodních bolestech? 2Počítáš měsíce, kdy jsou březí, znáš čas jejich porodu? 3Skloní se, vrhnou svá mláďata, zbaví se svých bolestí. 4Jejich mláďata sílí, rostou v přírodě. Pak odejdou a  se k nim nevrátí. 5Kdo propustil divokého osla na svobodu, kdo rozvázal pouta stepního osla, 6kterému jsem dal pustinu za obydlí a slatinu za příbytky? 7Městskému ruchu se vysmívá, neslyší povely poháněče. 8Na horách si hledá svou pastvu, pátrá po jakékoliv zeleni. 9Bude ti snad chtít sloužit divoký tur? Zdalipak přenocuje u tvého žlabu? 10Přivážeš snad divokého tura popruhem k brázdě? Zdalipak bude za tebou údolí vláčet? 11Spolehneš se snad na něho, protože velkou sílu, a přenecháš mu svou námahu? 12Uvěříš mu snad, že tvé zrno sveze a shromáždí na tvé humno?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: