Pondělí po Křtu Páně A – Sk 10, 44-48

44Ještě když Petr říkal tato slova, padl Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli.   45A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého,   46neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Potom Petr prohlásil:   47„Může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého tak jako my?“   48A nařídil, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom ho poprosili, aby s nimi zůstal několik dní.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: