Pondělí po 9. neděli v mezidobí B – 1 Sa 2, 11-17

11 Elkána šel (do svého domu v Rámě) a chlapec sloužil Hospodinu v přítomnosti kněze Élího.12 Synové Élího byli ničemníci, neznali Hospodina,13 (ani kněžské nařízení pro lid. Kdykoliv) někdo obětoval oběť, ještě když se maso vařilo, přicházel kněžský mládenec s trojzubou vidlicí v ruce,14 vrazil ji do pekáče nebo do kotlíku nebo do kotle nebo do hrnce a všechno, co vidlice vytáhla, bral si kněz pro sebe. (Takto jednali vůči všem Izraelcům,) kteří tam do Šíla přicházeli.15 Dokonce dříve než obětovali tuk, přicházel kněžský mládenec a říkal tomu, kdo obětoval: Dej maso na pečeni pro kněze. Nevezme od tebe maso vařené, ale syrové. 16 Když mu ten člověk řekl: Nejprve musí být obětován tuk, pak si vezmi to, po čem dychtíš, mládenec říkal: Ne, ale dej teď! Jestliže nedáš, vezmu si to násilím. 17 Hřích těchto mládenců byl před Hospodinem velmi veliký, protože tito muži opovrhovali Hospodinovou přídavnou obětí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: