Pondělí po 8. neděli po Zjevení Páně C – 1 K 16, 1-12

1 Pokud jde o sbírku pro svaté: jak jsem přikázal galatským sborům, tak učiňte i vy.2 V první den týdne ať každý z vás doma dá stranou (tolik, kolik bude moci uložit), aby se sbírky nemusely konat teprve tehdy, až k vám přijdu. 3 Až budu u vás, pošlu s potvrzujícími dopisy ty, které uznáte za hodné, aby odnesli váš dar do Jeruzaléma.4 Bude-li vhodné, abych šel i já, půjdou se mnou.5 Přijdu k vám, až projdu Makedonií. Makedonií totiž jen procházím, 6 ale u vás snad pobudu anebo přečkám zimu, abyste mne potom mohli vypravit, kamkoliv půjdu.7 Nechci vás teď totiž uvidět jen letmo; doufám, že u vás nějaký čas zůstanu, dovolí-li Pán. 8 Až do letnic zůstanu v Efesu,9 neboť jsou zde pro mne otevřeny (dveře k velké a účinné službě). I protivníků je však mnoho. 10 Přijde-li Timoteus , hleďte, aby u vás neměl žádné potíže, neboť koná Pánovo dílo jako já.11 Ať jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji, aby přišel ke mně, neboť na něho čekám spolu s bratry.12 Co se týče bratra Apolla, mnoho jsem ho povzbuzoval, aby přišel s bratry k vám. Ale vůbec tu nebyla vůle, aby nyní přišel. Přijde, jakmile bude vhodná doba.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: