Pondělí po 8. neděli po Zjevení Páně A – Žd 10, 32-39

32Připomínejte si dřívější dny, v nichž jste byli osvíceni a přestáli jste mnohý zápas s utrpením.   33Buď jste byli veřejně vystavováni urážkám a soužením, nebo jste se stali společníky těch, s nimiž se takto nakládalo.   34Vždyť jste měli soucit s vězni a uloupení svého majetku jste přijali s radostí, vědouce, že máte v nebi vlastnictví lepší a trvalé.   35Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu.   36Je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení.   37‚Neboť ještě velmi, velmi krátký čas, a ten, který má přijít, přijde a nebude otálet;   38můj spravedlivý bude žít z víry, ale kdyby ustoupil, nebude v něm mít moje duše zalíbení.‘   39My však nejsme ti, kdo ustupují k záhubě, nýbrž lidé víry k zachování duše.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: