Pondělí po 7. neděli velikonoční C – Sk 16, 35-40

35Když nastal den, poslali velitelé ozbrojenou stráž se vzkazem: „Propusť ty lidi!“ 36Žalářník oznámil tento vzkaz Pavlovi: „Velitelé vzkázali, abyste byli propuštěni. Proto vyjděte a jděte v pokoji.“ 37Ale Pavel jim řekl: „Nás, římské občany, bez soudu veřejně zbili a uvrhli do vězení, a nyní nás tajně vyhánějí? To ne, jen ať sami přijdou a vyvedou nás!“ 38Stráž oznámila tyto výroky velitelům. Ti se ulekli, když uslyšeli, že jsou Římané, 39přišli a omluvili se, vyvedli je a prosili, aby odešli z města. 40Vyšli z vězení a vešli k Lydii, uviděli bratry, povzbudili je a odešli.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: