Pondělí po 7. neděli velikonoční C – Ex 40, 16-28

16Mojžíš udělal všechno tak, jak mu přikázal Hospodin; tak to udělal. 17I stalo se, že prvního měsíce ve druhém roce, prvního dne toho měsíce byl příbytek postaven. 18Mojžíš postavil příbytek, položil jeho podstavce, umístil jeho desky, vložil jeho závory a postavil jeho sloupy. 19Rozprostřel na příbytek stan a položil na něj nahoru přikrývku stanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. 20Vzal svědectví a dal je do truhly, položil tyče na truhlu a dal slitovnici nahoru na truhlu. 21Vnesl truhlu do příbytku a umístil zakrývající oponu, aby zastírala truhlu svědectví, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. 22Dal stůl do stanu setkávání na severní stranu příbytku ven před oponu 23a narovnal na něj před Hospodinem chléb, jak to má být, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. 24Umístil svícen do stanu setkávání naproti stolu na jižní stranu příbytku 25a nasadil před Hospodinem lampy, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. 26Umístil zlatý oltář do stanu setkávání před oponu 27a obětoval na něm vonné kadidlo, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. 28Umístil oponu vchodu do příbytku.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: