Pondělí po 7. neděli velikonoční B – Ex 28, 29-38

29Áron bude nosit jména Izraelových synů na náprsníku rozhodnutí na svém srdci, když bude vcházet do svatyně jako ustavičnou připomínku před Hospodinem. 30Do náprsníku rozhodnutí vložíš urím a tumím a budou na Áronově srdci, když bude vcházet před Hospodina. Áron bude ustavičně nosit rozhodnutí pro syny Izraele na svém srdci před Hospodinem. 31Uděláš plášť efódu, celý z modré příze. 32Uprostřed bude mít otvor pro hlavu; lem na otvoru bude kolem dokola tkaný, bude mít okraj jako kožený pancíř, aby se nemohl roztrhnout. 33Na jeho spodním lemu uděláš granátová jablka z příze modré, purpurové a karmínové, kolem dokola na jeho lemu a mezi nimi budou dokola zlaté zvonečky: 34zlatý zvoneček a granátové jablko, zlatý zvoneček a granátové jablko budou kolem dokola na lemu pláště. 35Plášť bude na Áronovi, když bude sloužit, aby byl slyšet jeho zvuk, když bude vcházet do svatyně před Hospodina a když bude vycházet, aby nezemřel. 36Uděláš květ z čistého zlata a vyryješ na něj pečetní nápis: Svatý Hospodinu. 37Dáš ho na modrou šňůrku a bude na turbanu, bude vepředu na turbanu. 38Bude na Áronově čele, aby Áron mohl nést provinění ohledně svatých věcí, které synové Izraele zasvěcují, při všech svých svatých darech. Bude ustavičně na jeho čele, aby došli zalíbení před Hospodinem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: