Pondělí po 7. neděli po Zjevení Páně A – Př 25, 11-22

11Jako zlatá jablka na stříbrných mísách je slovo promluvené v pravý čas. 12Jako zlatý kroužek či ornament z čistého zlata je moudrý karatel pro naslouchající ucho. 13Jako (chlad od sněhu) v čas žně je spolehlivý posel pro ty, kteří ho posílají, neboť občerství duši svých pánů. 14Jako oblaka a vítr bez deště je člověk, který se chlubí jenom slibovaným darem. 15Vůdce se dá přemluvit tím, kdo je pomalý k hněvu, vlídný jazyk zlomí kosti. 16Když nalezneš med, jez s mírou; jinak se ho přesytíš a vyzvrátíš ho. 17(Čiň svou nohu vzácnou v domě) svého bližního, jinak se tě přesytí a bude tě nenávidět. 18Kyj, meč a ostrý šíp, to je člověk, který vypovídá proti svému bližnímu jako falešný svědek. 19Jako spoléhat na zlomený zub či vyvrtnutou nohu je vkládat naděje v nevěrného člověka v den soužení. 20Jako ten, kdo svléká oděv ve chladném dni, či jako ocet na sodu, je ten, kdo zpívá písně skleslému srdci. 21Jestliže ten, kdo tě nenávidí, hladoví, nakrm ho chlebem, jestliže žízní, napoj ho vodou, 22neboť mu nahrneš řeřavé uhlí na hlavu a Hospodin ti odplatí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: