Pondělí po 6. neděli velikonoční C – 1 Pa 12, 16-22

16To jsou ti, kteří prošli Jordánem v prvním měsíci, kdy se rozlévá na oba své břehy, a vyhnali všechny žijící v údolích na východ a na západ. 17Přišli také někteří ze synů Benjamínových a Judejci do pevnosti k Davidovi. 18David před ně vyšel a promluvil k nim: Jestliže ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomohli, budu s vámi zajedno; jestliže však abyste mě zradili mým protivníkům, ačkoli na mých rukou není násilí, pohledí Bůh našich otců a rozsoudí. 19Duch vyzbrojil Amasaje, vůdce kapitánů, takže řekl: Tobě patříme, Davide, s tebou jsme, synu Jišajův. Pokoj, pokoj tobě, pokoj tvým pomocníkům, vždyť ti pomáhá tvůj Bůh. David je přijal a ustanovil je vůdci oddílů. 20Někteří z Manasesa přeběhli k Davidovi, když táhl s Pelištejci do boje proti Saulovi. Ale nepomáhali jim, neboť když se pelištejská knížata poradila, propustila ho se slovy: Přeběhl by s našimi hlavami ke svému pánu Saulovi. 21Když šel do Siklagu, přeběhli k němu někteří z Manasesa: Adnach, Józabad, Jedíael, Michael, Józabad, Elíhú a Siletaj, předáci Manasesových rodů. 22Ti přišli Davidovi na pomoc proti loupežné hordě, neboť byli všichni udatní hrdinové; stali se veliteli v armádě.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: