Pondělí po 6. neděli v době postní A – Ž 36, 5-11

5Vymýšlí špatnosti i na svém loži; postavil se na nedobré cestě, zlem nepohrdá. 6Hospodine, až k nebesům sahá tvé milosrdenství a tvá věrnost až k oblakům. 7Tvá spravedlnost je jako nejvyšší hory, tvé soudy jako (velká hlubina.) Zachraňuješ lidi i zvířata, Hospodine. 8(Jak vzácné je tvé) milosrdenství, Bože! (Synové lidští) hledají útočiště ve stínu tvých křídel. 9Sytí se tučností tvého domu, napájíš je proudem svých rozkoší. 10Neboť u tebe je pramen života; díky tvému světlu vidíme světlo. 11Vztáhni své milosrdenství na ty, kteří tě znají, a svou spravedlnost na lidi přímého srdce.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: