Pondělí po 6. neděli po Zjevení Páně C – 1 K 15, 20-34

20 Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. 21 Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých.22 Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. 23 Každý však ve svém pořadí: jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi, 24 potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. 25 Neboť on musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy. 26 Jako poslední nepřítel bude zahlazena smrt. 27 Neboť ‚všechno podřídil pod jeho nohy.‘ Když však řekl, že je všechno podřízeno, je zřejmé, že všechno kromě toho, kdo mu všechno podřídil. 28 A až mu podřídí všechno, pak i sám Syn se podřídí tomu, jenž mu podřídil všechno, aby byl Bůh všechno ve všem.29 Co potom budou dělat ti, kteří se dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstávají, proč se za ně dávají křtít?30 A proč i my se v každou hodinu vydáváme do nebezpečí? 31 Denně umírám — jakože [vy, bratři,] jste moje chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši, našem Pánu.32 Jestliže, (po lidsku řečeno), jsem v Efesu bojoval s šelmami, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstávají, ‚jezme a pijme, neboť zítra zemřeme.‘ 33 Neklamte se: ‚Špatné řeči ničí dobré mravy.‘ 34 Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Vždyť někteří z vás nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: