Pondělí po 5. neděli v době postní B – 2 K 3, 4-11

4Takovou pak máme skrze Krista důvěru k Bohu: 5Ne sami ze sebe se pokládáme za způsobilé, jako bychom měli něco sami ze sebe, ale naše způsobilost je z Boha. 6On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje. 7Jestliže se služba smrti vyrytá literami do kamenů udála v takové slávě, že synové Izraele nemohli pohledět Mojžíšovi do tváře kvůli slávě jeho obličeje, která pomíjela, 8jak by nebyla mnohem slavnější služba Ducha? 9Neboť jestliže byla sláva v službě odsouzení, mnohem více oplývá slávou služba spravedlnosti. 10Neboť vskutku to, co v tomto případě mělo slávu, již nemá slávu vzhledem k této vše převyšující slávě. 11Neboť jestliže skrze slávu přišlo už to, co pomíjí, oč slavnější je to, co zůstává.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: