Pondělí po 5. neděli v době postní A – Sk 20, 7-12

7 První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba. Pavel s nimi rozmlouval, protože chtěl druhý den odejít, a protáhl svou řeč až do půlnoci. 8V horní místnosti, kde jsme byli shromážděni, bylo mnoho lamp. 9Nějaký mladík jménem Eutychos seděl na okně. Když Pavel dlouho mluvil, zmáhal ho hluboký spánek. Přemožen spánkem spadl dolů z třetího poschodí. Zdvihli ho mrtvého. 10Pavel sešel dolů, padl na něho, objal ho a řekl: „Neznepokojujte se, neboť jeho duše je v něm.“ 11Pak vystoupil nahoru, lámal chléb a jedl, a dlouho do rána s nimi rozmlouval; a tak odešel. 12Chlapce přivedli živého a byli velice povzbuzeni.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: