Pondělí po 4. neděli adventní A – Gn 17, 15-22

15Potom Bůh řekl Abrahamovi: Ohledně tvé ženy Sáraji, nebudeš ji již nazývat Sáraj, ale její jméno bude Sára.   16Požehnám ji a také z ní ti dám syna. Požehnám ji a budou z ní národy, budou z ní králové národů.   17Abraham padl na tvář a smál se. Řekl si v srdci: Cožpak se stoletému může něco narodit? A Sára bude snad v devadesáti letech rodit?   18A řekl Bohu: Kéž by Izmael byl živ před tebou!   19Ale Bůh odpověděl: Kdepak, tvá žena Sára ti porodí syna a dáš mu jméno Izák. S ním ustanovím svou smlouvu jako smlouvu věčnou pro jeho potomstvo po něm.   20A ohledně Izmaela jsem tě vyslyšel. Hle, požehnám ho, rozplodím ho a převelice ho rozmnožím. Zplodí dvanáct knížat a učiním z něj veliký národ.   21Ale svou smlouvu ustanovím s Izákem, kterého ti porodí Sára v příštím roce o tomto čase.   22Tu Bůh dokončil rozhovor s Abrahamem a vystoupil od něho.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: