Pondělí po 34. neděli v mezidobí C – Ž 117

1Chvalte Hospodina, všechny národy, oslavujte ho, všichni lidé, 2neboť je mocné nad námi jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost trvá navěky. Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: