Pondělí po 33. neděli v mezidobí B – 1 Sa 3,19 – 4,2

19Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Žádné z jeho slov nenechal padnout na zem. 20Celý Izrael od Danu až po Beer-šebu věděl, že Samuel je věrný Hospodinův prorok. 21Hospodin se nadále ukazoval v Šílu, neboť v Šílu se Hospodin zjevil Samuelovi Hospodinovým slovem. 1Samuelovo slovo se stalo celému Izraeli. Izrael vytáhl do boje proti Pelištejcům. Utábořili se u Eben-ezeru a Pelištejci se utábořili v Afeku. 2Pelištejci se sešikovali proti Izraeli, strhl se boj a Izrael byl od Pelištejců poražen; pobili na bojišti na poli asi čtyři tisíce mužů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: