Pondělí po 32. neděli v mezidobí B – 1 Tm 5, 1-8

1Na staršího muže se neosopuj, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, 2 starším ženám jako matkám, mladším ve vší čistotě jako sestrám. 3 Vdovy měj v úctě, mám na mysli ty, které jsou skutečně vdovy. 4Má-li však některá vdova děti nebo vnoučata, ať se ti učí prokazovat zbožnost především své rodině a odplácet rodičům, neboť to je milé před Bohem. 5Vdova, která je skutečně osamělá, spoléhá na Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. 6Ale ta, která se oddává rozkoším, je mrtvá, i když žije. 7A toto přikazuj, aby byly bezúhonné. 8Jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: