Pondělí po 32. neděli v mezidobí A – 1 K 14, 20-25

20Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti; ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. 21V Zákoně je napsáno: ‚ Jinými jazyky a rty cizinců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat,‘ praví Pán. 22Jazyky nejsou tedy znamením pro věřící, nýbrž pro nevěřící, proroctví však ne pro nevěřící, nýbrž pro věřící. 23Když by se tedy sešel celý sbor a všichni by mluvili jazyky, a vešli by prostí lidé nebo nevěřící, cožpak neřeknou, že blázníte? 24Ale když budou všichni prorokovat a vejde někdo nevěřící nebo neznalý, bude ode všech usvědčován a ode všech souzen. 25Budou se odhalovat skryté věci jeho srdce, a tak padne na tvář, pokloní se Bohu a vyzná: ‚Vskutku, mezi vámi je Bůh!‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: