Pondělí po 31. neděli v mezidobí A – Ž 128

1Blahoslavený je každý, kdo se bojí Hospodina, ten, kdo chodí po jeho cestách. 2Jistě budeš jíst výtěžek svých rukou, bude ti blaze, bude ti dobře. 3Tvá žena bude jako úrodná réva uvnitř tvého domu, tví synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. 4Hle, takto bude požehnáno muži, který se bojí Hospodina. 5Kéž ti požehná Hospodin ze Sijónu — pak budeš hledět na dobro Jeruzaléma po všechny dny svého života 6a uvidíš syny svých synů. Pokoj nad Izraelem!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: