Pondělí po 30. neděli v mezidobí C – Ž 87

2Hospodin miluje brány Sijónu nade všechny příbytky Jákobovy. 3Vyprávějí se o tobě slavné věci, město Boží! 4Připomenu Rahab a Bábel z těch, kdo mě znají. Hle, Pelištea a Týr, ba i Kúš — ti všichni se zrodili tam. 5O Sijónu se bude říkat: Zrodil se v něm ten i onen. A sám Nejvyšší ho činí pevným. 6Hospodin si zapíše při soupisu národů: Tento se tam narodil. 7A budou při tanci zpívat: Všechny mé zdroje jsou v tobě!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: