Pondělí po 30. neděli v mezidobí C – 1 P 4, 12-19

12Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dálo něco divného, 13ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali i při zjevení jeho slávy. 14Jste-li tupeni pro jméno Kristovo, jste blahoslavení, neboť na vás spočívá Duch slávy a moci, Duch Boží. 15Ať nikdo z vás netrpí jako vrah nebo zloděj nebo zločinec nebo jako pletichář. 16Jestliže však trpí jako křesťan,ať se nestydí, ale slaví Boha v tomto jménu. 17Neboť je čas, aby soud začal od domu Božího. Tedy jestliže nejprve od nás, jaký bude konec těch, kteří jsou neposlušni Božího evangelia? 18A ‚jestliže je stěží zachráněn spravedlivý, kde se ukáže bezbožník a hříšník? 19Proto i ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať v konání dobra svěří své duše věrnému Stvořiteli.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: