Pondělí po 30. neděli v mezidobí A – Ž 119, 41-48

41Kéž ke mně přijde tvé milosrdenství, Hospodine, tvá spása, podle tvého slova, 42a dám odpověď tomu, kdo mě tupí — vždyť spoléhám na tvé slovo! 43Nikdy zcela neodejmi mým ústům pravdivé slovo, protože skládám naději ve tvá nařízení. 44Tvůj zákon budu zachovávat ustavičně, navěky a navždy. 45Budu chodit volně, protože jsem vyhledával tvá přikázání. 46O tvých svědectvích budu mluvit před králi a nebudu zahanben. 47Tvé příkazy jsou mi potěšením, zamiloval jsem si je. 48Zvedám dlaně ke tvým příkazům, jež jsem si zamiloval, přemýšlím o tvých ustanoveních.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: