Pondělí po 30. neděli v mezidobí A – Nu 33, 38-39

38Kněz Áron vystoupil podle Hospodinova příkazu na horu Hór a zemřel tam ve čtyřicátém roce po vyjití synů Izraele z egyptské země, v pátém měsíci, prvního dne toho měsíce. 39Áronovi bylo sto dvacet tři let, když zemřel na Hóru.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: