Pondělí po 3. neděli velikonoční A – Ž 134

1Hle, dobrořečte Hospodinu všichni jeho otroci, kteří stojíte za nocí v Hospodinově domě! 2Pozvedejte ruce ke svatyni a dobrořečte Hospodinu! 3Hospodin ti žehnej ze Sijónu; on učinil nebesa i zemi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: