Pondělí po 3. neděli v době postní B – 1 Kr 6, 1-4.21-22

1I stalo se, že čtyři sta osmdesát let po vyjití synů Izraele z egyptské země, v měsíci zívu, což je druhý měsíc, ve čtvrtém roce, kdy kraloval Šalomoun nad Izraelem, začal stavět dům pro Hospodina. 2Dům, který král Šalomoun stavěl pro Hospodina, byl šedesát loket dlouhý, dvacet loket široký a třicet vysoký. 3Předsíň v průčelí chrámového domu byla dvacet loket dlouhá v průčelí široké strany domu a deset loket široká v průčelí domu. 4Na domě udělal zúžená okna s ostěním. 21Šalomoun potáhl dům uvnitř čistým zlatem, natáhl zlaté řetězy před svatyní a potáhl ji zlatem. 22Celý dům potáhl zlatem, úplně celý dům, i celý oltář, který patřil ke svatyni, potáhl zlatem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: