Pondělí po 3. neděli po Zjevení Páně C – Ž 119, 89-96

89Hospodine, tvé slovo je navěky ustaveno v nebesích. 90Z pokolení do pokolení trvá tvá pravda. Upevnil jsi zemi a ona stojí. 91Dodnes stojí podle tvých nařízení, neboť to vše jsou tvoji otroci. 92Kdyby tvůj zákon nebyl mým potěšením, byl bych už ve svém soužení zahynul. 93Na tvá přikázání nikdy nezapomenu, neboť mi dávají život. 94Jsem tvůj — pomoz mi, vždyť vyhledávám tvá přikázání. 95Ničemové na mě čekají, aby mě zničili. Rozvažuji o tvých svědectvích. 96Vidím dovršení všeho dokonalého. Šíře tvých příkazů je nezměrná.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: