Pondělí po 3. neděli po Zjevení Páně C – 1 K 14, 1-12

1Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. 2Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu; nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. 3Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše. 4Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. 5Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky, ledaže by i vykládal, aby se budovala církev. 6Tedy, bratři, kdybych k vám přišel a mluvil jazyky, co vám prospěji, když bych k vám nepromluvil ve zjevení, v poznání, v proroctví nebo vyučování? 7Stejně je tomu i s neživými nástroji vydávajícími zvuk, ať už s flétnou nebo s lyrou Kdyby nevydávaly různé tóny, jak by se poznalo, co se na flétnu nebo na lyru hraje? 8A kdyby polnice vydala nejasný zvuk, kdo by se chystal k boji? 9Tak i vy: Jestliže jazykem nevydáte jasné slovo, jak se pozná, co bylo řečeno? Neboť budete mluvit do větru. 10Vždyť na světě je tolik druhů jazyků, a žádný není bez významu. 11Jestliže neznám význam jazyka, budu cizincem pro toho, kdo mluví, a ten, kdo mluví, bude cizincem pro mne. 12Tak i vy, poněvadž horlivě usilujete o duchovní projevy, snažte se, abyste se v nich rozhojňovali pro budování církve.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: