Pondělí po 3. neděli po Zjevení Páně B – 1 K 7, 17-24

17Jenom ať každý žije tak, jak mu Pán udělil, každý, jak ho Bůh povolal. Tak to také přikazuji ve všech sborech. 18Byl někdo povolán jako obřezaný? Ať to nezakrývá. Byl někdo povolán jako neobřezaný? Ať se nedává obřezat. 19Obřízka nic neznamená ani neobřízka nic neznamená, ale zachovávání Božích přikázání. 20Každý ať zůstává v tom postavení, ve kterém byl povolán. 21Byl jsi povolán jako otrok? Nedělej si s tím starosti. Jestliže se však můžeš stát svobodným, raději toho využij. 22Neboť kdo byl v Pánu povolán jako otrok, je Pánův propuštěnec; podobně kdo byl povolán jako svobodný, je otrok Kristův. 23Byli jste koupeni za velikou cenu. Nebuďte otroky lidí. 24Bratři, každý ať zůstává před Bohem v tom postavení, v jakém byl povolán.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: