Pondělí po 3. neděli po Zjevení Páně A – Ef 6, 6-14

6Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi otroci, kteří z duše činí Boží vůli;   7služte ochotně, jako Pánu, a ne jako lidem.   8Víte, že každý, kdo vykoná něco dobrého, vezme za to odměnu od Pána, ať je to otrok nebo svobodný.   9A vy, páni, jednejte s nimi také tak a zanechte vyhrůžek; vždyť víte, že jejich i váš Pán je v nebesích a že u něho není přijímání osob.   10Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly.   11Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým nástrahám.   12Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.   13Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát.   14Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti,

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: