Pondělí po 3. neděli adventní A – Sk 5, 12-16

12Skrze ruce apoštolů se mezi lidem dálo mnoho znamení a divů. A všichni jednomyslně pobývali v Šalomounově sloupoví.   13Z ostatních se k nim nikdo neodvažoval připojit, ale lid je velebil.   14A ještě více věřících bylo přidáváno Pánu, množství mužů i žen,   15takže dokonce na ulice vynášeli nemocné a kladli je na lůžka a lehátka, aby na některého z nich padl aspoň Petrův stín, když tudy půjde.   16Scházelo se také množství lidí z měst okolo Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy, a ti všichni byli uzdravováni.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: