Pondělí po 29. neděli v mezidobí C – Ž 129

1Velice mě sužovali od mého mládí — Izrael ať řekne — 2velice mě sužovali od mého mládí, avšak nepřemohli mě. 3Po zádech mi orali oráči, a to pěkně dlouhé brázdy. 4Spravedlivý Hospodin přeťal provazy ničemů. 5Ať se zastydí, ať odtáhnou zpět všichni, kdo nenávidí Sijón. 6 jsou jako tráva na střechách, která uschne dřív, než ji vytrhají. 7Žnec si dlaň nenaplní, ani náruč ten, kdo sbírá snopy. 8A ti, kdo je potkají, jim neřeknou: Požehnání Hospodinovo budiž s vámi; žehnáme vám ve jménu Hospodinově.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: