Pondělí po 29. neděli v mezidobí C – 1 K 6, 1-11

1Proč se někdo z vás odvažuje, když má nějakou věc proti druhému, soudit se před nevěřícími místo před svatými? 2Nevíte, že svatí budou soudit svět? A soudíte-li svět, nejste hodni soudit maličkosti? 3Nevíte, že budeme soudit anděly? Oč spíše záležitosti tohoto života! 4Když tedy máte soudní spory o věci tohoto života, ustanovujete za soudce ty, kteří ve sboru nemají vážnost? 5To říkám k vaší hanbě. To není mezi vámi žádný moudrý člověk, který by mohl rozsoudit své bratry? 6Bratr s bratrem se soudí, a to před nevěřícími? 7Už vůbec to je vaše porážka, že se mezi sebou soudíte. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu? 8Vy naopak křivdíte a okrádáte, a to bratry! 9Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, 10zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království. 11Takoví jste někteří byli. Ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v Duchu našeho Boha.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: