Pondělí po 28. neděli v mezidobí B – Jb 26, 1-14

1Nato Jób odpověděl. Řekl: 2Ó jak jsi pomohl bezmocnému, zachránil jsi vysílenou paži. 3Jak jsi poradil nemoudrému a obezřetnost jsi dal poznat mnohým. 4Komu jsi sdělil své výroky a čí duch z tebe vyšel? 5 Chvějí se před ním nebožtíci v hlubinách vod i ti, kdo v nich přebývají? 6Podsvětí je před ním nahé, není přikrývky pro říši mrtvých. 7Roztáhl sever nad pustotou, zavěšuje zemi nad nicotou. 8Uzavírá vody do svých mračen, oblak se pod nimi neroztrhl. 9 Zahaluje vzhled trůnu, rozprostírá nad ním svůj oblak. 10Vykroužil obzor na vodní hladině až po mez světla a temnoty. 11Nebeské sloupy se chvějí a jsou ohromeny jeho napomenutím. 12Svou silou sklidnil moře, svou rozumností zdeptal obludu. 13Svým duchem dal nebesům velkolepost, jeho ruka probodla mrštného hada. 14Hle, toto jsou okraje jeho cest, zaslechneme o něm jen něco jako šepot. Kdo porozumí hromobití jeho sil?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: