Pondělí po 27. neděli v mezidobí B – 1 K 7, 1-9

1O tom, co jste mi psali: Pro člověka je dobré, aby se nedotýkal ženy. 2Ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý svou ženu a každá ať má svého muže. 3Muž ať plní své ženě, čím je povinen, a stejně i žena svému muži. 4Žena nevládne svým tělem, nýbrž její muž, podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. 5Neodpírejte se navzájem, leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu, a opět buďte spolu, aby vás pro vaši nezdrženlivost nepokoušel Satan. 6To říkám jako dovolení, ne jako příkaz. 7Přeji si, aby všichni lidé byli, jako jsem já. Avšak každý má své vlastní obdarování od Boha, jeden tak, druhý jinak. 8Svobodným a vdovám pravím: Bylo by pro ně dobré, kdyby zůstali jako já. 9Jestliže se však neovládají, ať vstoupí do manželství; neboť je lepší vstoupit do manželství, než se pálit žádostivostí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: