Pondělí po 24. neděli v mezidobí C – 1 Tm 1, 18-20

18Toto nařízení svěřuji tobě, můj synu Timoteji, na základě předešlých proroctví o tobě, abys s jejich posilou bojoval dobrý boj, 19maje víru a dobré svědomí, jímž někteří pohrdli, a proto ztroskotali ve víře. 20Patří k nim Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal Satanu, aby se naučili nerouhat.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: