Pondělí po 23. neděli v mezidobí A – 1 P 2, 11-17

11Milovaní, prosím vás jako cizince a příchozí: zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši; 12veďte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den navštívení. 13Kvůli Pánu se podřiďte každému lidskému zřízení: ať králi jako svrchovanému vládci, 14ať místodržícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře; 15neboť taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí; 16jako svobodní, a ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnosti, nýbrž jako otroci Boží. 17Všechny ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: