Pondělí po 22. neděli v mezidobí B – Ž 144, 9-15

9Bože, budu ti zpívat novou píseň, budu tě opěvovat při desetistrunné harfě. 10Ty dáváš spásu králům; ty svého otroka Davida vysvobozuješ od zlého meče. 11Vyprosť a vysvoboď mě z ruky cizozemců, kteří svými ústy promlouvají klam a jejichž pravice je pravice zrádná! 12Naši synové ať jsou ve svém mládí jak vzrostlé štěpy, naše dcery jako vytesané rohové kvádry, jako u chrámu. 13Naše sýpky ať se naplní nejrůznějším zbožím, našeho bravu na našich polích jsou tisíce, ba desetitisíce. 14Náš skot je obtěžkán, nejsou trhliny ani odvlékání ani žalostný křik na náměstích. 15Blahoslavený lid, s nímž je tomu takto. Blahoslavený lid, jemuž je Hospodin Bohem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: